Etyka a rozwój gospodarczy

Etyka a rozwój gospodarczyPrelekcje wybitnych znawców zagadnień ekonomii i etyki wygłoszone podczas I Międzynarodowej Konferencji pt.”Etyczne fundamenty gospodarki”, która odbyła się w 2003 roku w Krakowie. Według uczestników głównym źródłem zagrażającym etycznym fundamentom gospodarki jest nie tylko ludzka słabość, ale przede wszystkim system gospodarczy, który tworzy państwo i jego instytucje. Zagrożenia dla fundamentów gospodarki płyną z pewnych patologii, które w państwie się rodzą i z niego biorą początek. W związku z tym prelegenci w swoich referatach zastanawiają się jak ułożyć stosunki między ludźmi i państwem, żeby z jednej strony państwo nie zniewalało człowieka, a z drugiej żeby ludzka swawola nie rozsadzała państwa.
Kontynuacją kradzieży ze strony socjalistycznego państwa jest zaniechanie w Polsce reprywatyzacji. Jak komuniści sowieccy byli wprost złodziejami i rabusiami, tak obecne państwo ma pod tym względem charakter pasera; uczestniczą też w tym paserstwie krajowi i zagraniczni nabywcy mienia rzekomo państwowego. Właściciele zabranych po wojnie przedsiębiorstw, domów, gruntów, w małym stopniu je odzyskali. Przyczyną główną tego stanu rzeczy jest oczywiście opór postkomunistów. Ponadto starzy i nowi urzędnicy różnego szczebla też niechętni byli zwrotowi pozostającej w ich rękach cudzej własności.
Z prelekcji prof. dr hab. Michała Wojciechowskiego

Państwa takie jak Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Hongkong czy Singapur, w których funkcjonują względnie wolne gospodarki rynkowe, są przykładami dobrej sytuacji gospodarczej. Państwa te są także żywym dowodem tego, że dobrobyt gospodarczy nie zależy od posiadania bogatych zasobów gospodarczych. W Hongkongu praktycznie bogactwa naturalne nie istnieją, a kraj ten zmuszony jest importować większość surowców, niemniej jednak, podobnie jak Japonia i Korea Południowa, odniósł on imponujący sukces gospodarczy. Sprawą istotną jest tutaj zachęcanie obywateli do produkcji, ku czemu wolna gospodarka rynkowa dostarcza właściwych bodźców.
Sprawą najistotniejszą jednakże jest tu fakt, że nakaz „Nie kradnij” wymierzony przeciw rządom stanowi istotnie fundamentalny i najdonioślejszy imperatyw gospodarczy.
Z prelekcji prof. Jamesa T. Bennetta

Walkę z korupcją i szarą strefą musi poprzedzić zrozumienie, iż korupcja jest objawem nadmiernej re-gulacji gospodarki, braku rządów prawa, znacznego rozmiaru sektora publicznego, nie jest zaś samo-istnym źródłem problemów. By zmniejszyć rozmiary korupcji i szarej strefy, poszczególne państwa mu-szą zwiększać zakres wolności gospodarczej, kładąc przy tym szczególny nacisk na swobodę działalno-ści małych i średnich przedsiębiorstw. Z prelekcji Any Eiras.

182 str., oprawa miękka

EAN/ISBN: 9788360533055

 

Nakład wyczerpany.

Kradzież a rozwój gospodarczy

Kradzież a rozwój gospodarczyZbiór prelekcji wygłoszonych w trakcie międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Polish-American Foundation for Economic Research & Education (PAFERE) pod tym samym tytułem, której celem było uświadomienie zależności między kradzieżą i rozwojem gospodarczym kraju; kradzieży, której synonimem jest naruszenie czy gwałcenie naturalnego prawa człowieka do jego własności. Wśród prelegentów: S. Michalkiewicz, A. Chafuen, R. Gwiazdowski, J. Fijor, T. Teluk, M. Wojciechowski, W. Kulesza, M. Machaj, J. Stefanowicz oraz W. Popiela.

162 str., oprawa miękka

ISBN: 9788360533024

 

Ks. Robert A. Sirico – Religia, wolność, przedsiębiorczość.

„Duchowni powinni zastanowić się, czy nie lepiej byłoby przedsiębiorcę pocieszyć, zachęcając go do dalszego działania, aniżeli potępiać w sytuacji, gdy spotyka go niepowodzenie. Czy straty gospodarcze ponoszone przez kapitalistów rzeczywiście należy traktować jako zasłużoną karę? Dlaczego nie wykorzystać tych sytuacji dla wykazania współczucia i troski? Przecież niezależnie od tego, czy przedsiębiorcy zyskają czy stracą, poprzez to, że ryzykują swoją własnością, czynią naszą przyszłość odrobinę pewniejszą.
To, co jest w przedsiębiorczości wyjątkowe, to fakt, że do jej ustanowienia czy zachowania nie jest potrzebna interwencja czynników zewnętrznych. Nie wymaga się rządowego programu czy rządowych urzędników. Nie są konieczne niskooprocentowane pożyczki, szczególne przywileje podatkowe czy dotacje publiczne. Nie wymaga się nawet specjalnego wykształcenia czy prestiżowego tytułu naukowego. Przedsiębiorczość jest zjawiskiem, które rozwija się organicznie z ludzkiej inteligencji, zajmującej wszak ważne miejsce w naturalnym porządku wolności”
(fragment eseju „Powołanie przedsiębiorcze)