Ronald Reagan – Moja wizja Ameryki

Ronald Reagan  - Moja wizja amerykiWybór przemówień Ronalda Reagana, w których staraliśmy się uwypuklić główne wątki, przewijające się przez kilkadziesiąt lat w wystąpieniach tego polityka. Ronald Reagan był piewcą i szermierzem wolności. Dlatego w swych mowach stale wyrażał: poparcie dla wolności politycznej i gospodarczej; poparcie dla inicjatywy prywatnej na polu gospodarczym, społecznym i politycznym; poparcie dla tradycji; poparcie dla patriotyzmu. Ponieważ antytezą wolności są rozmaite ideologie lewicowe, Ronald Reagan ostrzegał przed komunizmem i innymi jego pochodnymi. Jego antykomunizm nie był ideologią samą w sobie, a raczej pochodną umiłowania przez niego wolności i tradycji. Rozumiał, że konstruktywna wizja wolności, zakorzenionej w tradycji i prawie naturalnym, jest najpotężniejszą bronią atakowanego przez „postęp” człowieka. Zapraszamy do zapoznania się z wizją jednego z najwybitniejszych polityków XX wieku.

310 str., oprawa miękka

ISBN: 83-919221-5-4

 

 

Władimir Bukowski – Unia Sowiecka, czy Związek Europejski

Bukowski, StroiłowWspólne opracowanie Wladimira Bukowskiego i Pawła Stroiłowa ujawniające dokumenty dotyvzące tajnych porozumień między Kremlem a zachodnimi socjaldemokratami. „Są w historii takie momenty, w których przyszłość całych kontynentów zostaje przesądzona na wiele dziesięcioleci. Dat, które by się do nich odwoływały nie znajdzie się w encyklopedii, nie są one również powodem bezsennych nocy, starających się je zapamiętać, studentów. Zna je zaledwie kilku wybrańców. Natomiast my, którzy stanowimy niewtajemniczoną masę, kładziemy się pewnej nocy spać w znanym nam środowisku ojczystego kraju, a następnego ranka budzimy się w warunkach jakiegoś związku socjalistycznych republik. Nie jesteśmy nawet w stanie pojąć, kto i kiedy podjął tak fatalną w skutkach decyzję. Dla Europy jedną z takich dat był 26 marca 1987 roku. Tego dnia sowieckie Biuro Polityczne podjęło decyzję dotyczącą przyszłej polityki Związku Sowieckiego wobec Europy Zachodniej. Michaił Gorbaczow sformułował ją krótko i jasno, niczym rozkaz na polu walki: Zdławić w uścisku, zdusić w objęciach…”

Władimir Bukowski (ur. 1942) – od 18 roku życia aktywny działacz opozycji demokratycznej w ZSRR, jeden z najbardziej znanych rosyjskich dysydentów. W 1963 roku po raz pierwszy aresztowany i skazany za „antysowiecką propagandę”. Po ekspertyzie uznany za niepoczytalnego, skierowany do leningradzkiego szpitala psychiatrycznego, gdzie spędził 15 miesięcy. Ponownie aresztowany w 1965 roku za organizowanie manifestacji w obronie uwięzionych opozycjonistów. W 1967 roku znów aresztowany i skazany na trzy lata więzienia za działalność opozycyjną. Zwolniony w 1970 roku. W 1971 roku wysłał na zachód pierwszy raport o nadużywaniu psychiatrii w Związku Sowieckim do celów politycznych. Za tę akcję kolejny raz trafił do więzienia, tym razem z siedmioletnim wyrokiem. W 1976 roku znalazł się na Zachodzie na skutek umowy między Augusto Pinochetem a Leonidem Breżniewem. Wymieniono go na sekretarza Chilijskiej Partii Komunistycznej, Luisa Corvalana. Obecnie mieszka w Cambridge w Anglii,

W drugiej części książki zamieszczono wywiad Tomasza Sommera z Władimirem Bukowskim.

140 str.,

Oprawa miękka

ISBN: 83-919221-6-2

Nakład wyczerpany.

Etyka a rozwój gospodarczy

Etyka a rozwój gospodarczyPrelekcje wybitnych znawców zagadnień ekonomii i etyki wygłoszone podczas I Międzynarodowej Konferencji pt.”Etyczne fundamenty gospodarki”, która odbyła się w 2003 roku w Krakowie. Według uczestników głównym źródłem zagrażającym etycznym fundamentom gospodarki jest nie tylko ludzka słabość, ale przede wszystkim system gospodarczy, który tworzy państwo i jego instytucje. Zagrożenia dla fundamentów gospodarki płyną z pewnych patologii, które w państwie się rodzą i z niego biorą początek. W związku z tym prelegenci w swoich referatach zastanawiają się jak ułożyć stosunki między ludźmi i państwem, żeby z jednej strony państwo nie zniewalało człowieka, a z drugiej żeby ludzka swawola nie rozsadzała państwa.
Kontynuacją kradzieży ze strony socjalistycznego państwa jest zaniechanie w Polsce reprywatyzacji. Jak komuniści sowieccy byli wprost złodziejami i rabusiami, tak obecne państwo ma pod tym względem charakter pasera; uczestniczą też w tym paserstwie krajowi i zagraniczni nabywcy mienia rzekomo państwowego. Właściciele zabranych po wojnie przedsiębiorstw, domów, gruntów, w małym stopniu je odzyskali. Przyczyną główną tego stanu rzeczy jest oczywiście opór postkomunistów. Ponadto starzy i nowi urzędnicy różnego szczebla też niechętni byli zwrotowi pozostającej w ich rękach cudzej własności.
Z prelekcji prof. dr hab. Michała Wojciechowskiego

Państwa takie jak Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Hongkong czy Singapur, w których funkcjonują względnie wolne gospodarki rynkowe, są przykładami dobrej sytuacji gospodarczej. Państwa te są także żywym dowodem tego, że dobrobyt gospodarczy nie zależy od posiadania bogatych zasobów gospodarczych. W Hongkongu praktycznie bogactwa naturalne nie istnieją, a kraj ten zmuszony jest importować większość surowców, niemniej jednak, podobnie jak Japonia i Korea Południowa, odniósł on imponujący sukces gospodarczy. Sprawą istotną jest tutaj zachęcanie obywateli do produkcji, ku czemu wolna gospodarka rynkowa dostarcza właściwych bodźców.
Sprawą najistotniejszą jednakże jest tu fakt, że nakaz „Nie kradnij” wymierzony przeciw rządom stanowi istotnie fundamentalny i najdonioślejszy imperatyw gospodarczy.
Z prelekcji prof. Jamesa T. Bennetta

Walkę z korupcją i szarą strefą musi poprzedzić zrozumienie, iż korupcja jest objawem nadmiernej re-gulacji gospodarki, braku rządów prawa, znacznego rozmiaru sektora publicznego, nie jest zaś samo-istnym źródłem problemów. By zmniejszyć rozmiary korupcji i szarej strefy, poszczególne państwa mu-szą zwiększać zakres wolności gospodarczej, kładąc przy tym szczególny nacisk na swobodę działalno-ści małych i średnich przedsiębiorstw. Z prelekcji Any Eiras.

182 str., oprawa miękka

EAN/ISBN: 9788360533055

 

Nakład wyczerpany.

Kradzież a rozwój gospodarczy

Kradzież a rozwój gospodarczyZbiór prelekcji wygłoszonych w trakcie międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Polish-American Foundation for Economic Research & Education (PAFERE) pod tym samym tytułem, której celem było uświadomienie zależności między kradzieżą i rozwojem gospodarczym kraju; kradzieży, której synonimem jest naruszenie czy gwałcenie naturalnego prawa człowieka do jego własności. Wśród prelegentów: S. Michalkiewicz, A. Chafuen, R. Gwiazdowski, J. Fijor, T. Teluk, M. Wojciechowski, W. Kulesza, M. Machaj, J. Stefanowicz oraz W. Popiela.

162 str., oprawa miękka

ISBN: 9788360533024

 

Mart Laar – Estoński cud

Mart Laar - Estoński cudEstoński cud to imponująca historia o tym jak szybkie i przemyślane reformy polityczno-gospodarcze wydobyły ten kraj z socjalistycznego zacofania czyniąc z niego perłę Bałtyku. Niskie i proste podatki, szybka prywatyzacja, zniesienie barier celnych oraz inwestycje zagraniczne uczyniły Estonię najszybciej rozwijającym się krajem Europy Środkowo-Wschodniej.

W 1992 roku produkcja przemysłowa Estonii spadła o 30 procent, płace realne spadły o około 45 procent, ceny paliwa wzrosły o ponad 10 tysięcy procent, a inflacja wynosiła ponad tysiąc procent. Ludzie stali godzinami w kolejkach po żywność. Chleb i nabiał były racjonowane. Jedyną „instytucją”, która zdawała się wtedy funkcjonować w Estonii, był „czarny rynek”.(…) W ciągu piętnastu lat Estonia zmieniła się nie do poznania. Magazyn „Newsweek” nazwał Estonię „małym krajem, któremu się udało”. Stopień rozwoju Estonii przybrał naprawdę zadziwiające rozmiary. Estońska „droga do sukcesu” wzbudziła wielkie zainteresowanie. Politycy i eksperci z całego świata wciąż zadają pytanie: jak to osiągnęliśmy? Opowiadam o tym w tej książce. (Fragment wstępu.)
Mart Laar (ur. 1960), doktor nauk humanistycznych. W latach 1992-1994 pierwszy premier niepodległej Estonii wybrany przez parlament pochodzący z wolnych wyborów. W ciągu dwóch lat dokonał wielu odważnych, ale przede wszystkim skutecznych reform gospodarczych. W 1999 roku ponownie został premierem sprawując urząd kolejne trzy lata. Obecnie deputowany Riigikogu. Autor kilku książek o estońskim ruchu oporu z okresu II wojny światowej. W 2006 roku zdobył prestiżową nagrodę im. Miltona Friedmana za promocję wolności na świecie, z kolei w 2007 roku wyróżnił go Instytut im. Lorda Actona za skuteczne wprowadzanie rozwiązań wolnorynkowych w krajach, gdzie ze względów politycznych nie było to proste.

200 str., oprawa miękka

EAN/ISBN: 9788360533000

 

Wiara i wolność – Myśl ekonomiczna późnych scholastyków

Wiara i wolność - myśl ekonomiczna późnych scholastykówPowszechnie przyjęło się uważać, że początkiem nowożytnej teorii ekonomii są dzieła Adama Smitha. Dorobek hiszpańskich scholastyków z XVI i XVII wieku, związanych z Uniwersytetem w Salamance, został w znacznej mierze zapomniany. Rozważając niuanse takich zagadnień jak sprawiedliwa cena oraz legitymizacja własności prywatnej, ci katoliccy teolodzy i filozofowie jako pierwsi wysunęli koncepcje, współcześnie zazwyczaj kojarzone są ze Smithem. W Wierze i wolności Alejandro A. Chafuen powołuje się na wiele tekstów prawdopodobnie nieznanych czytelnikom. W swej pracy udowadnia, iż korzeniami współczesnej ekonomii są między innymi prawo naturalne i teologia moralna która została zapoczątkowana przez św. Tomasza z Akwinu, a kontynuowana i dopracowana właśnie przez hiszpańskich scholastyków z zakonu dominikanów (Francisco de Vitoria i Domingo de Soto), franciszkanów (Jaun de Medina oraz Luis de Alcala) i jezuitów (Luis de Molina, Juan de Mariana). Jego książka jest wyzwaniem zarówno dla ekonomistów oraz teologów, jak i zwykłych czytelników. Wskazuje bowiem na potrzebę oparcia współczesnej ekonomii i nauki Kościoła w tym zakresie na fundamencie nienaruszalności prawa własności.

ALEJANDRO A. CHAFUEN (ur. 1954) doktor nauk ekonomicznych jest założycielem i prezesem Atlas Economic Research Foundation, powstałej przy Uniwersytecie George Mason w Wirginii. Z pochodzenia Argentyńczyk, pobierał nauki w Grove City College w Pensylwanii i na Katolickim Uniwersytecie Argentyńskim. Jest członkiem prestiżowej Mount Pelerin Society. Jego artykuły i prace są publikowane w periodykach akademickich i czasopismach naukowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w krajach hiszpańskojęzycznych. Jeden z czołowych światowych badaczy tomistycznej i późnoscholastycznej myśli ekonomicznej. Wykładał między innymi na Universidad Francisco Marroquin (Gwatemala), Narodowym Uniwersytecie Hispanoamerykańskim (Oakland w Kalifornii) oraz na Uniwersytecie Buenos Aires i Katolickim Uniwersytecie Argentyńskim. Jego felietony publikowały „La Nación” i „The Wall Street Journal”. W Polsce ukazała się jego książka pt. Chrześcijanie za wolnością. Ekonomia późnoscholastyczna. Niniejsza praca stanowi jej rozszerzoną i uzupełnioną wersję.

230 str., oprawa miękka

EAN/ISBN: 9788360533086

 

Następna strona »